Какво означават „тон“ и „калибър“ и защо са важни?

Тона на плочката се отнася към разлика в нюанса на цвета на плочката. Калибъра на плочката се отнася към лицевите размери и се измерва със специален уред.

Фабриката внимателно селектира плочките си и индикира на всеки кашон точният тон и калибър, за да осигури постоянност по време на полагане.  Можете да намерите тона и калибъра изписани на кашона. Принципно тона се маркира с буква/цифра комбинация или три или четири цифрено число (например А16, 3408, 250, т.н.), докато калибъра принципно се изписва като 07, 08, 09, 00, 01, 02, т.н. Тоновете са индикативни, калибрите са реални разлики (милиметри) в размерите от номинално написания на заявката.

Тона и калибъра се определят едва след приключването на производствения процес – не биха могли да бъдат предвидени!

Важно е да поръчвате плочки от един тон и калибър, за да се подсигури приятен естетичен вид и еднакви фуги. Принципно два близки калибъра (07 и 08) биха могли да се поставят заедно ако монтажника е наясно от разликата преди полагането, за да компенсира разликата с фугата без видимо различен резултат.